Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Aivotutkimuksesta avoimiin oppimisympäristöihin ja sosiaaliseen pääomaan - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 16.7.2007 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Aivotutkimuksesta avoimiin oppimisympäristöihin ja sosiaaliseen pääomaan

Koulutuksen tutkimus- ja innovaatiokeskus CERI on julkaissut kesän alussa neljän sen alaisen hankkeen tuotoksena syntynyttä raporttia:

- Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources

- Evidence in Education: Linking Research and Policy                                                             
- Understanding the Brain: The Birth of New Learning Science

- Understanding the Social Outcomes of Learning

Ajankohtaiset raportit kuvaavat hyvin CERI:n laajaa mandaattia ja sen tulevaisuusorientoitunutta työohjelmaa.  Raportit tuovat vahvan panoksensa koulutuspoliittiseen keskusteluun. Alan tutkijat ja opiskelijat löytävät niistä myös mielenkiintoisia näkökulmia.

CERI:n julkaisut kattavat laajasti kasvatustieteen eri lohkoja. Kaikilla on samalla vahva yhteys myös OECD:n jäsenmaissa ja laajemminkin käytävään koulutuspolitiikkakeskusteluun. CERI julkaisee myös sähköistä ajankohtaistiedotetta.

Kevään aikana ilmestyneet neljä julkaisua ovat:

- Understanding the Brain: Towards a New Learning Science

- Evidence in Education: Linking Research and Policy

- Understanding the Brain: The Birth of New Learning Science

- Understanding the Social Outcomes of Learning

Understanding the Brain: Towards a New Learning Science  on päättyneen "aivotutkimushankkeen" loppuraportti, joka haastaa kasvatustieteen ja aivotutkimuksen yhteistyöhön. Raportissa on runsaasti mielenkiintoisia johtopäätöksiä. Lapsen ensimmäisten ikävuosien oppimista ja varhaiskasvatuksen roolia painotetaan kautta linjan.

Evidence in Education: Linking Research and Policy käsittelee tutkimuksen ja käytännön koulutuspolitiikan tekemisen kohtaantovaikeuksia. Poliittisilla päättäjillä tuskin on pulaa eri politiikkalohkoihin liittyvästä tutkimuksesta. Poliittiset "realiteetit" eivät aina mahdollista tulosten suoraa hyödyntämistä päätöksenteossa.

Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources tarkastelee avointen oppimisympäristöjen kehittymistä ja niiden asemaa etenkin korkeakoulukentällä. Raportti tarkastelee tekijänoikeuskysymyksiä, jotka joutuvat nopean teknisen kehityksen mukanaan tuomien uudenlaisten haasteiden eteen. Samoin pohditaan kysymystä, onko tietoa todella saatavilla globaalisti.

Understanding the Social Outcomes of Learning -raportti tarkastelee oppimistulosten yhteyksiä moniin inhimillisen elämän ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskisiin teemoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi terveys, hyvinvointi. yhteiskunnallinen aktiivisuus. Myös oppimistulosten ja inhimillisen sekä sosiaalisen pääoman suhdetta on tarkasteltu.

Lisätietoja: Heikki Kokkala, puh. +33 1 45 24 72 92

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 1.10.2007


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot