Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen toiminta ja tavoitteet OECD:ssä - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Suomi ja OECD : Suomen toiminta OECD:ssä

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomen toiminta ja tavoitteet OECD:ssä

Suomi on ollut OECD:n jäsenenä vuodesta 1969. OECD:n työ on Suomen kannalta monella tapaa hyödyllistä. OECD:n tarjoamien asiantuntijaresurssien ja järjestöstä saatavien tietojen hankkiminen muualta olisi erittäin vaikeaa.

Suomen on pienenä maana syytä aktiivisesti hyödyntää OECD:n tarjontaa. OECD-työ ja siellä käytävä keskustelu tuottaa tietoa ja suosituksia kansallisen päätöksenteon valmisteluun. OECD voi antaa ulkopuolisen asiantuntija-arvion siitä, millä tavoin vallitsevaa politiikkaa tai rakenteita eri sektoreilla tulisi muuttaa. OECD tarjoaa Suomelle myös EU:n ulkopuolisen vertailunäkökulman.

Suomen OECD-politiikan päätavoite on  vaikuttaa siihen, että OECD säilyy korkealaatuisen, julkisen vallan politiikkaa ja sen tuloksellisuutta koskevan tutkimuksen, maatutkintojen, vertaisarvioiden ja politiikkasuositusten tuottajana yhteiskuntapolitiikan eri alueilla. Suomi on vuosikymmenien aikana suuresti hyötynyt OECD:n tästä toiminnasta ja sillä on edelleen Suomessa runsaasti kysyntää.

 Toinen keskeinen tavoite on vaikuttaa siihen, että OECD säilyttää ”samanmielisyytensä”. Jäsenkunnan samankaltaisen arvopohjan ohella tämä sisältää myös avoimen, kritiikkiäkin sietävän keskusteluilmapiirin, joka on edellytys parhaiden ideoiden ja käytäntöjen syntymiselle ja leviämiselle.

Tähän liittyen Suomen tavoitteena on vaikuttaa järjestön laajentumiseen ja siihen, että uudet jäsenet täyttävät OECD:n vaatimukset. Suomi pyrkii myös edistämään OECD:n suhteita avainkumppanimaihin (Key Partners) Kiinaan, Intiaan, Brasiliaan, Indonesiaan ja Etelä-Afrikkaan, sekä G20-ryhmään. OECD:n standardien ja suositusten omaksuminen globaalisti on Suomen etujen mukaista.

Kolmas Suomen yleinen tavoite on vaikuttaa siihen, että OECD-työssä keskitytään aiheisiin, jotka hyödyttävät Suomea eniten. Keskeistä ydintä on edelleen talous- ja rakennepolitiikka ja siihen liittyen OECD:llekin yllätyksenä tulleen talouskriisin opetukset ja kriisistä selviytymisen eväät.

OECD:n toiminta on Suomelle hyödyllistä myös monella muulla kansantalouden kasvua ja kestävää kehitystä tukevan politiikan alueella: verotus, energia, innovaatiot, ympäristö, kilpailu, kehitys, kauppa, maatalous, koulutus, aluepolitiikka, sosiaali-, terveys- ja työvoimakysymykset, tehokas sääntely sekä hyvä julkis- ja yhtiöhallinto. Niin ikään Suomea hyödyttää esimerkiksi OECD:n työskentely korruptiota ja rahanpesua vastaan.

Lisäksi Suomen tavoitteena on tukea ja ohjata OECD:n tiedotus- ja julkaisutoimintaa Suomen kannalta keskeiseen suuntaa.

© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot