Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Töihin OECD:n sihteeristöön? - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Suomi ja OECD : Töihin OECD:n sihteeristöön?

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Töihin OECD:n sihteeristöön?

OECD:n päämajan portailla / Copyright/OECD Photo OCDEOECD etsii jatkuvasti pätevää henkilöstöä palvelukseensa. Vaatimustaso on korkea, mitä voidaan pitää osoituksena järjestön kilpailukyvystä työnantajana. Pelkkä alan peruskoulutus ei yleensä riitä, vaan A-tason eli korkeamman tason paikkojen hakijoilta edellytetään laajaa akateemista pätevyyttä ja tutkimusalansa vahvaa metodologista osaamista. Lisäksi on oltava hyvin selvillä kyseisen alan kansainvälisistä kysymyksistä ja keskusteluista. Hakijalta edellytetään myös sosiaalisia taitoja ja kykyä työskennellä monikulttuurisessa työyhteisössä.

Suomalaisten määrällinen sijoittuminen OECD:n sihteeristöön on yleisesti ottaen vastannut hyvin rahoitusosuuttamme, joka on hieman yli prosentin OECD:n budjetin I-osasta. Vuonna 2016 suomalaisia vastuuvirkamiehiä (A-virkamiehiä) oli yhteensä neljätoista, mikä vastaa noin prosenttia sihteeristön A-virkamiehistöstä.

Sihteeristössä avautuvista työskentelymahdollisuuksista ja hakuprosessista saa tarkempia tietoja OECD:n omilta verkkosivuilta osoitteessa: www.oecd.org. Järjestössä avautuvia tehtäviä voi seurata rekisteröitymälllä verkkosivuilta löytyvään sähköpostipalveluun .

Suomessa OECD- rekrytoinnista antaa tietoja ulkoasiainministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osasto (taloudellisten ulkosuhteiden osaston kauppapolitiikan yksikkö TUO-10), puh. 0295 350 000.

Palkkaus ja muut edut

OECD tarjoaa työntekijöilleen palkkauksen lisäksi koulutus-, perhe- ja eläkekorvausten sekä terveydenhuollon etuja. A-palkkaustason asiantuntijatehtävien lisäksi järjestössä vapautuu niin kutsuttuja B-tason hallinnollisen ja teknisen henkilökunnan virkoja. Hakuprosessi perustuu ensisijaisesti hakijoiden ominaisuuksiin ja paremmuusjärjestykseen. OECD:llä ei ole yksittäisille jäsenmaille asetettuja kiintiöitä, vaikka käytännössä pyritäänkin suhteelliseen tasapainoon jäsenmaiden kesken. OECD:n sihteeristössä työskentelee noin 2700 virkamiestä, joista hieman yli puolet asiantuntijatehtävissä. Kansallisuutena ranskalaisia on eniten (32 %), tämän jälkeen tulevat Iso-Britannia (11 %) ja USA (8 %). Asiantuntijat jakaantuvat seitsemään palkkaluokkaan, joista alin on A1 ja ylin A7 (osastopäällikkötaso).

Asiantuntijatehtäviin pyrkivältä vaaditaan ylempi akateeminen loppututkinto (käytännössä usein tohtorin tutkinto) sekä useiden vuosien työkokemus (3-10 vuotta tasoilla A2/A3, 10-15 vuotta tasolla A4). Soveltuvana työkokemuksena on pidetty vaativia asiantuntijatehtäviä julkisella sektorilla (valtionhallinto, yliopistot) tai liike-elämässä. Hakijan tulee hallita täysin sujuvasti ainakin toinen järjestön virallisista kielistä (englanti ja ranska) sekä pystyä auttavasti kommunikoimaan näistä toisella. Ylemmillä tasoilla edellytetään hallinto- ja johtamistaitoja, poliittista näkemystä sekä alan kansainvälistä tuntemusta. Alemmilla tasoilla riittää kapeampi, mutta syvällinen oman alan asiantuntemus.

Työsopimus tehdään nykyään pääsääntöisesti määräajaksi, alkuun 2-3 vuodeksi. Järjestelmä sisältää kuuden kuukauden koeajan.

Secondment-ohjelma

Yli puolet OECD:n asiantuntijapaikoista on määräaikaisia, niin sanottuja secondment-paikkoja, jotka jäsenmaat itse kustantavat vapaaehtoisrahoituksella. Tätä OECD:n jäsenmaidensa omille virkamiehille tarjoamaa mahdollisuutta käytetään varsin paljon. Jäsenmaat voivat lähettää ja kustantaa omassa hallinnossaan työskentelevän virkamiehen vuodeksi tai pariksi työskentelemään jossakin tietyssä projektissa ja sopivalla sektorilla. Virkamiehen valinnassa noudatetaan järjestön yleisiä rekrytointikriteereitä. Virkamies voi työrupeamansa jälkeen hakea järjestössä avautuvia virkoja.

Young Professionals -ohjelma

Vastavalmistuneille yliopistotason tutkinnon suorittaneille nuorille OECD tarjoaa työskentelymahdollisuuden Young Professionals Programme -ohjelman puitteissa. Käytännössä hakijalta vaaditaan tohtoritason tutkintoa. Kaksivuotisen työrupeaman jälkeen on mahdollista hakeutua muihin tehtäviin järjestössä. Ohjelman puitteissa työskennelleet nuoret ovat "kysyttyä työvoimaa" OECD:n sihteeristössä.

© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot